Wij zijn Probusclub ‘s-Gravenhage lll Zuid

 1. Inleiding

Probusclub ‘s-Gravenhage III Zuid is op 1 september 1980 opgericht en is gevestigd in de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Het ledental bedraagt 25 – 30 mannen.

De club is een autonome Probusclub en heeft zich bij de coördinerende organisatie “Stichting Probus Nederland” aangesloten. Een Probusclub is een zogenaamde  “Informele Vereniging”

N.B. Probus is een afkorting van “(retired)” Professionals and Businessmen.

2. Doelstelling

De club onderschrijft de Standaarddoelstelling, zoals opgesteld door Stichting Probus Nederland t.w.:

Het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, evenals ontspanning, bindende elementen vormen. 

3. Organisatie

De Probusclub ‘s-Gravenhage lll Zuid kent een ledenvergadering, een bestuur, programmacommissie, evenementencommissie en kascommissie.
Bijeenkomsten kunnen geheel of gedeeltelijk worden gewijd aan clubzaken en worden dan aangemerkt als Ledenvergadering.

Clubbijeenkomsten vinden – tenzij met redenen anders afgesproken – op de 2e en 4e donderdag van de maand.

Locatie: 

Haagse Voetbal- en Cricketvereniging Quick, De Savornin Lohmanlaan 215, 2566 BZ Den Haag, 070 368 0323